Договор

Договір про надання послуг

користування студією

м. Київ          «______»_______________ 2024 р. 


Виконавець: ФОП Карасьова Олена Василівна, що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 339 000 0000 017700 від 19.05.2016 року та

Замовник: _______________________________________________________________________

Тел: +38(______)______-_____-_____.   

Дата народження: «_____» ________________ _______ року.

e-mail:_______________________@____________________________.

 

 далі Сторони, уклали договір про наступне:


1. Предмет договору.

1.1.Виконавець зобов'язується надати, а Замовник зобов'язується прийняти у тимчасове користування обладнання та реквізит студії для здійснення фото- або відеозйомки.

1.2. Назва залу студії, дата і час на яке береться в тимчасове користування обладнання та реквізит для здійснення фото- або відеозйомки встановлюється згідно онлайн бронювання на сайті  https://xxl-studio.ua.

1.3. Устаткування і реквізит студії передається Замовнику після 100% передоплати за орендований час або за абонементом (абонемент дійсний протягом 2-х місяців з дня купівлі).

1.4. Отримуючи у тимчасове користування обладнання та реквізит студії, Замовник зобов'язується дотримуватися правил оренди (ознайомитися потрібно на сайті  https://xxl-studio.ua у розділі "Умови оренди" https://xxl-studio.ua/terms-of-lease/), а також норм етики і суспільної моралі.

1.5.Договор вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання зобов'язань.

 

2. Час оренди обладнання і реквізиту студії.

2.1.Початком оренди обладнання і реквізиту студії вважається заброньований час. Мінімальний час оренди 1 година (Студійний час триває 55 хвилин, за 5 хвилин до закінчення оренди адміністратор повинен безперешкодно потрапити в зал для перевірки і приведення його в порядок для наступних гостей. При затримці більше, ніж на 5 хвилин оплачується наступна година в незалежності реальної можливості продовження часу в залі.).

2.2. У разі запізнення Замовника, заброньований час не продовжується !!! Якщо Замовник спізнюється більш ніж на 30 хвилин і не попередив про це, вважається, що Замовник не з'явився на зйомку. Отримана передоплата не повертається.

2.3. Якщо після заброньованого часу зал студії, в якому орендується обладнання та реквізит вільний, ви маєте можливість продовжити знімальний час. (Уточніть цю можливість у Виконавця до початку фото або відео зйомки).

2.4.Після закінчення фото або відео зйомки, всі учасники  повинні покинути приміщення. Замовник, який підписав договір, призводить зал студії в порядок і залишається в залі студії до завершення її перевірки Виконавцем (або представником Виконавця). Фото або відео Зйомка закінчується за 5 хвилин до закінчення  броньованого часу (якщо немає грандіозних змін в декораціях студії і не потрібно прибирання).

2.5. Закінченням оренди обладнання і реквізиту залу студії вважається час, коли Виконавець перевірить працездатність орендованого обладнання та реквізиту.

 

3. Правила роботи в студії.

3.1.В залах студії категорично забороняється участь неповнолітніх моделей, незалежно від статевої приналежності, в фото або відео зйомках сексуального чи еротичного характеру. (Ст.6 ЗУ «Про захист суспільної моралі»).

3.2. У залах студії категорично заборонені фото або відео зйомки порнографічного характеру. (Ст.301 ККУ, ст.7 ЗУ «Про захист суспільної моралі»)

3.3.Робота в залах студії можлива тільки в чистому змінному взутті. Замовник повинен попередити моделей про необхідність мати чисте взуття.

3.4.Використання будь-яких спецефектів (дим, рідина, мильні бульбашки, конфетті і т.д.) на знімальному майданчику вимагає узгодження з керівництвом студії.

3.5.Керівництво студії (або його представник) має право зайти на знімальний майданчик для контролю. Якщо по особливості Вашої роботи для Вас це незручно - узгодьте це заздалегідь, до початку фото або відео зйомки.

3.6. Все обладнання та реквізит після фото або відео зйомки повинен знаходиться строго на своїх місцях.

3.7. Все, що явно не прописано в цьому договорі вимагає попереднього узгодження з керівництвом студії.

 

4. Відповідальність Замовника.

4.1.За псування і поломку обладнання, аксесуарів, інтер'єру, і всієї іншої власності студії, Замовник несе повну матеріальну відповідальність і відшкодовує збитки в розмірі ринкової вартості.

4.2. За падіння освітлювального приладу, без видимих ​​пошкоджень ШТРАФ 500 грн.

4.3.По закінченню терміну оренди реквізиту та обладнання студія повинна бути в тому ж вигляді, що і до початку фото або відео зйомки.

4.4. Все орендоване обладнання студії знаходиться в справному стані. Починаючи роботу в студії, Замовник приймає умови Договору і несе повну відповідальність за будь-які події, а також їх наслідки (техніка безпеки, договірні відносини з клієнтами, дії клієнтів і т.д).

4.5. У разі порушення п.п.3.1., 3.2. даного Договору, Замовник несе повну відповідальність в рамках чинного законодавства України.

 

5. Інші умови.

5.1 Замовник не заперечує проти використання і обробки його персональних даних виключно для виконання умов цього Договору. Також Замовник дає свою згоду на передачу його персональних даних третій особі виключно в рамках Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297-VI. Клієнт повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних і ознайомлений з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Замовник згоден отримувати інформацію за допомогою sms на мобільний телефон і свій e-mail.

5.3. Керівництво студії не несе відповідальності за речі залишені без нагляду, на території студії, Замовником.

5.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.5. Даний Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

5.6. Всі зали студії, рецепція і зал очікування обладнані камерами відеоспостереження.

5.7. Керівництво студії вправі відмовити в оренді обладнання та реквізиту без пояснення причини до (або) в процесі зйомки.

 6. Обставини непереборної сили.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне/часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо воно викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями.

6.2. У випадку настання обставин непереборної сили, строк виконання зобов'язань відсувається на строк дії таких обставин.

6.3. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини, що наступили після підписання цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, як-от: війна, бойові дії без оголошення війни, масовий безлад, страйки, державні перевороти, стихійні лиха (урагани, землетруси, повені, пожежі та ін.), а також рішення і дії державних органів, встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, забороною Кабінету Міністрів України працювати у будні, вихідні, святкові та інші дні, якщо такі обставини призвели до об'єктивної неможливості для Сторін (Сторони) виконати свої зобов'язання за цим Договором.

6.4. У випадку якщо місто Київ перейде до «Червоної зони» карантинних обмежень, доступ в приміщення студії буде можливий тільки за наявності внутрішнього COVID-сертифікату в Дія («жовтого» або «зеленого»), міжнародного свідоцтва про вакцинацію або чинна (72 години) довідка про негативний результат тесту на коронавірус.

6.5. У випадку якщо дія обставин непереборної сили буде тривати більше одного місяця, Сторони зобов'язані провести переговори з метою виявлення можливих альтернативних варіантів виконання зобов'язань за цим Договором.

7. Реквізити сторін.                  

Виконавець:

ФОП Карасьова Олена Василівна

Місцезнаходження: 08132, м Вишневий, вулиця Святошинська, будинок 27, кв. 62, корпус 1 Фізична адреса: 03065, г. Киев, Бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, 3 поверх

ІПН: 2988317661

__________________ / Карасьова О.В. /

                    М.П.

Замовник:

____________________